Avtalevilkår, angrerett, leveringsbetingelser m.m.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra norwaiilongboards.com til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

 

Definisjon av parter

Selger er Norwaii Longboards AS, Ormøyveien 6, 3132 HUSØYSYND, telefon: +47 930 39 250, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

Bestillings og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har rett til å gå fra kjøpet i henhold til Angrerettloven.

 

Betaling

Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom bank- eller kort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelsen blir foretatt.

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr. 200.- + frakt / retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg. Dette blir fratrukket en eventuell tilbakebetaling av kjøpesummen.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om oss og våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme. Dette kan medføre at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller en del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen (betalingen blir da ikke belastet din konto).

 

Levering og forsinkelse

En ordre sendes normalt ut dagen etter at bestillingen er gjort. Vi har ikke kontroll på fraktselskapene, men normalt vil du motta en forsendelse innen en uke etter at den er hentet hos oss. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg eller den som henter ut forsendelsen. Vi har ikke ansvaret for forsinkelser og feilleveringer fra fraktselskaper.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Unnlatelse av å gjøre dette kan medføre at du mister hele eller deler av dine forbruker rettigheter.

 

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet ikke vært tatt i bruk. Alle produkter skal leveres til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har også risikoen for produktet(ene) under transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert fraktkostnader for forsendelsen til deg. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetalingen skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i orginalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke spesialbestilte produkter.

 

Priser

Alle priser er inkludert 25% merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, m.m. Unntaket for dette er i de tilfelle der forsendelsen er av en slik art at vi må innhente frakttilbud før forsendelse.

Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, vilkår fra myndigheter, endringer i valutaer, etc 

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger, lagersituasjon, konkurransesituasjon og alle andre årsaker.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet, og som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft for kunde.

Dersom det har forekommet skrive eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Norwaii Longboards sin side som er større enn 15% av normal utsalgspris kan Norwaii Longboards nekte å levere varen.

 

Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Norwaii Longboards melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. dersom varen eller deler av denne, ved vanlig bruk, er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dersom du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan gjøres både muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig pr. e-post. Legg gjerne ved bilder som beskriver mangelen / skaden.

Bekreftelse på mottak av reklamasjonshendvendelsen vil komme på e-mail til den mailadressen som kunden har registrert ved kjøp av varen. I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår / håndtering fra kjøpers side. For eksempel ved retursending av produktet.